Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 342 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gegužės 09 d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 342 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 342 straipsnio 4 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) dėl baudžiamojo poveikio priemonės – viešųjų teisių atėmimo ar teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimo – probacijos tarnybai, viešųjų teisių atėmimą vykdančiai institucijai (Vyriausiajai rinkimų komisijai – dėl teisės būti išrinktam pagal Rinkimų kodeksą atėmimo), ir jeigu šiam asmeniui atimta teisė užsiimti tam tikra veikla, – institucijai, išduodančiai leidimus tokiai veiklai; institucijai kontroliuojančiai, registruojančiai ir prižiūrinčiai tokią veiklą (Viešojo valdymo agentūrai, kai ribojama teisė dirbti valstybės tarnyboje; Registrų centrui, kai ribojama galimybė vadovauti įmonei ir kitoms institucijoms pagal kompetenciją).

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas