Prienai

 

 

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

Projektas

 

 

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

 

2021 m. vasario      d. Nr. T1-

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

2. Nustatyti, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų 3, 4 ir 17 punktai taikomi sudarant Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisiją po šio sprendimo įsigaliojimo.

3. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio                 27 d. sprendimą Nr. T3-161 „Dėl Prienų  rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras