Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 196 IR 589 STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1961 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 196 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 196 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

196 straipsnis. Neteisėtas banko paslapties atskleidimas

Neteisėtas banko paslapties, Centrinės kredito unijos ar kredito unijos paslapties atskleidimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 1961 straipsniu

Papildyti Kodeksą 1961 straipsniu:

1961 straipsnis. Lietuvos Respublikos privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimą atlikti turto arba verslo vertinimą, pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimą atlikti turto arba verslo vertinimą, pažeidimas

užtraukia baudą privalomąjį turto arba verslo vertinimą atlikusiems asmenims ir (arba) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą privalomąjį turto arba verslo vertinimą atlikusiems asmenims ir (arba) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių eurų iki šešių tūkstančių eurų.

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 589 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) Lietuvos banko – dėl šio kodekso 196, 198, 221, 222, 224, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17) Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 185, 195 straipsniuose, 205 straipsnio 7 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 98 punktą ir jį išdėstyti taip:

98) Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – dėl šio kodekso 127 ir 1961 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2025 m. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas