Projektas

 

Lietuvos Respublikos

ASMENŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO 1939-1990 METŲ OKUPACIJŲ, TEISINIO STATUSO ĮSTATYMO NR. VIII-342 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 ĮSTATYMAS

 

2023 m.               d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis.  5 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 5 straipsnio 2 dalies 5 punktą c papunkčiu:

c)  ne vėliau kaip iki 1965 m. buvusių politinių kalinių ar tremtinių šeimose už Lietuvos ribų, jeigu bent vienas iš tėvų (įtėvių) tuo metu buvo politinis kalinys ar tremtinys, kuriam pasibaigė įkalinimo ar tremties (ištrėmimo, nutrėmimo, uždraudimo grįžti  į Lietuvą) laikas ir kuris iki 1965 m. nebuvo sugrįžęs nuolat gyventi į Lietuvą.“

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas:

      Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai:       

                                    1. Angelė Jakavonytė

                                    2. Jonas Gudauskas

                                    3. Julius Sabatauskas

                                    4. Andrius Vyšniauskas

                                    5. Rima Baškienė

                                    6. Laima Mogenienė

                                    7. Mindaugas Lingė

                                    8. Sergėjus Jovaiša

                                    9. Simonas Gentvilas

                                    10. Audronius Ažubalis

                                    11. Radvilė Morkūnaitė - Mikulėnienė

                                    12. Paulė Kuzmickienė

                                    13. Algirdas Butkevičius

                                    14. Stasys Tumėnas

                                    15. Robertas Šarknickas

                                    16. Antanas Vinkus

                                    17. Valdemaras Valkiūnas

                                    18. Linas Kukuraitis

                                    19. Irena Haase

                                    20. Jurga Šiugždinienė

                                    21. Jurgis Razma

                                    22. Laurynas Kasčiūnas

                                    23. Andrius Kupčinskas

                                    24. Laima Nagienė

                                    25. Andrius Mazuronis

                                    26. Zenonas Streikus

                                    27. Vytautas Bakas

                                    28. Paulius Saudargas

                                    29. Eugenijus Gentvilas

                                    30. Vytautas Juozapaitis

                                    31. Viktoras Pranckietis

                                    32. Kęstutis Vilkauskas

                                    33. Vidmantas Kanopa

                                    34. Virgilijus Alekna

                                    35. Jurgita Sejonienė

                                    36. Dalia Asanavičiūtė

                                    37. Marius Matijošaitis

                                    38. Justinas Urbanavičius

                                    39. Arvydas Pocius

                                    40. Valdas Rakutis

                                    41. Žygimantas Pavilionis

                                    42. Romualdas Vaitkus

                                    43. Eugenijus Sabutis

                                    44. Matas Skamarakas

                                    45. Kęstutis Navickas

                                    46. Artūras Žukauskas

                                    47. Andrius Palionis

                                    48. Justas Džiugelis

                                    49. Raimundas Lopata

                                    50. Valius Ąžuolas

                                    51. Agnė Bilotaitė

                                    52. Andrius Bagdonas