Projektas                

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2018 METŲ PASKELBIMO LIETUVOS GLOBĖJOS, TRAKŲ DIEVO MOTINOS, PAVEIKSLO KARŪNAVIMO 300-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIMO METAIS

 

2017 m.                          d. Nr.
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2018 metai yra paskelbti Europos kultūros paveldo metais, bus švenčiamas ne tik Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmetis, bet ir Lietuvos Globėjos, Ligonių Užtarėjos, Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metų jubiliejus;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad Trakų Dievo Motinos paveikslas yra pirmu karūnuotu paveikslu Lietuvoje, antru tuometinėje Abiejų Tautų Respublikoje (pirmas tik keliais mėnesiais anksčiau – Čenstachovoje Lenkijoje);

pabrėždamas, kad paveikslo karūnavimas atspindi Lietuvos svarbos pripažinimą ir yra glaudžiai susijęs su valstybingumo kūrimosi procesu bei Trakų Dievo Motinos paveikslo istorija siejama su kunigaikščiu Vytautu (kitoje paveikslo pusėje, XVIII amžiuje buvo užrašyta, kad jį Vytautui krikšto proga padovanojo Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleologas);

pažymėdamas, kad šios bažnyčios, stebuklais ir malonėmis garsėjantis Lietuvos Globėjos Dievo Motinos paveikslas, kurį garbino ne tik katalikai, bet ir stačiatikiai, ir netgi Vytauto pavaldiniai vietos musulmonai – yra neatskiriama mūsų istorijos bei dabarties gyvenimo dalis;

atmindamas, kad Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje minimi Trakinės atlaidai yra seniausi, o kartu ir iškiliausi Švč. Mergelės Marijos kulto Lietuvoje iškilmės, menantys taip pat ir Lietuvos valdovo Vytauto Didžiojo vardą;

siekdamas stiprinti Lietuvos ir Europos kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų sukaktį, šį iškilų ir reikšmingą įvykį pritaikant turistinei, pažintinei, kultūrinei ir edukacinei veiklai, n u t a r i a:

1 straipsnis.

paskelbti 2018 metus Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių metais.

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1)   sudaryti Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo komisiją, kuri iki 2017 m. liepos 1 d. parengtų Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo programą;

2)   2018 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių komisijos sudarytai ir patvirtintai programai įgyvendinti.

 

SEIMO PIRMININKAS

 

 

 

 

 

Teikia:          

 

Seimo nariai 

Jaroslav Narkevič

Eugenijus Jovaiša

Rita Tamašunienė

Artūras Skardžius

Valerijus Simulik

Kęstutis Smirnovas

Michal Mackevič

Rima Baškienė

Povilas Urbšys

Česlav Olševski

Algimantas Dumbrava

Kęstutis Pūkas

Kęstutis Bartkevičius

Irena Degutienė

Vytautas Juozapaitis

Dainius Kreivys

Virginija Vingrienė

Laimutė Matkevičienė

Tomas Tomilinas