Projektas Nr.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISMŲ ĮSTATYMO NR. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 531, 532, 54, 551, 57, 61, 63, 691, 76, 78, 84, 85, 88, 912, 913, 914, 915, 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 122, 124, 128, 130 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 441 STRAIPSNIU IR NAUJA VII DALIMI IR

95 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO NR. XIII-2372 10, 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 14, 15, 16 STRAIPSNIŲ

PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiomis galios 10 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis.

 

2 straipsnis. 14, 15 ir 16 straipsnių pripažinimas netekusiais galios

Pripažinti netekusiais galios 14, 15 ir 16 straipsnius.

 

3 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 38 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.“.

2. Pripažinti netekusia galios 38 straipsnio 2 dalį.

3. Pripažinti netekusia galios 38 straipsnio 5 dalį.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas