Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

Dėl VIDUTINIO LAIKOTARPIO TIKSLO NUSTATYMO

 

2018 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 5 straipsnį, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Nustatyti 2019–2021 metų vidutinio laikotarpio tikslą – ne didesnį kaip 1 procentas bendrojo vidaus produkto to meto kainomis struktūrinį valdžios sektoriaus deficitą.

 

 

Seimo Pirmininkas