Projektas       

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

darbo kodekso NR. IX-926 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO ir papildymo

 

ĮSTATYMAS

 

 

 

2016 m.                        d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 162 straipsnio 1 dalies pakeitimas

 

Papildyti 162 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti taip:

 

1. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose nedirbama šiomis švenčių dienomis:

1)  sausio 1-ąją - Naujųjų metų dieną;

2) vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;

3) kovo 11-ąją - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną;

4) sekmadienį ir pirmadienį - krikščionių Velykų (pagal vakarietiškąją tradiciją) dienomis;

5) gegužės 1-ąją - Tarptautinę darbo dieną;

6) pirmąjį gegužės sekmadienį - Motinos dieną;

7) pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną;

8) birželio 24-ąją – Rasos ir Joninių dieną;

9) liepos 6-ąją - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną;

10) rugpjūčio 15-ąją - Žolinę (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną);

11) lapkričio 1-ąją - Visų Šventųjų dieną;

12) lapkričio 2-ąją – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dieną;

13) gruodžio 24-tąją – Kūčių dieną;

14) gruodžio 25-ąją ir 26-ąją - Kalėdų dienomis.

 

2. Skirti dirbti švenčių dienomis draudžiama, išskyrus tokius darbus, kurių sustabdyti negalima dėl techninių gamybos sąlygų (nepertraukiamai veikiančios įmonės, organizacijos), darbus, būtinus gyventojams aptarnauti, taip pat neatidėliotinus remonto ir krovos darbus. Nėščias moteris, neseniai pagimdžiusias moteris ir krūtimi maitinančias moteris, darbuotojus, auginančius vaiką iki trejų metų, bei darbuotojus, vienus auginančius vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, asmenis iki aštuoniolikos metų dirbti švenčių dienomis galima skirti tik jų sutikimu.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia

Seimo nariai:

Vanda Kravčionok

Rita Tamašunienė

Jaroslav Narkevič

Zbignev Jedinskij

Irina Rozova

Leonard Talmont

Juzef Kvetkovskij

Michal Mackevič