Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO Nr. I-464 31 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 31 straipsnio 1 dalį ir jį išdėstyti taip:

 

1. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Galimą maksimalų ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičių tvirtina vyriausybė.“

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                                                  Jurgis Razma