Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO NR. 1297 „DĖL TERMINUOTŲ DARBO SUTARČIŲ DĖL MENTORYSTĖS SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. 1297 „Dėl terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Vidaus reikalų ministras