Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl PRIENŲ RAJONO savivaldybės būstoPARDAVIMO ir KAINos PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės      d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui  įsigyti  ar  išsinuomoti  įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 26 straipsniu ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T3-288 „Dėl Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintu Parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašu, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Parduoti(duomenys neskelbtini) dviejų kambarių butą (duomenys neskelbtini).

2. Patvirtinti sprendimo 1 punkte nurodyto Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto su rūsiu pardavimo kainą (rinkos vertę) – 2 420 (du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt) Eur. Kaina apskaičiuota uždarosios akcinės bendrovės „Apus turtas“ (turto vertintoja Inesa Pundzienė, nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 000311, pažymėjimas išduotas 2016-10-18) pagal lyginamosios vertės metodą, nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitos Nr. 22/370NT.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras