Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PAPILDYMO 4181 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m.            d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. Kodekso papildymas 4181 straipsniu

Papildyti Kodeksą 4181 straipsniu:

4181 straipsnis. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas

1. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių viešąja ir poilsio infrastruktūra, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme, išskyrus vaikus iki 18 metų, nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai:                                                                           Mindaugas Skritulskas