Projektas

 

 

 

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO III (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS

 

2017 m. rugsėjo ... d. Nr. XIII-

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 89 straipsnio 6 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programą (pridedama).

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

teikia:

Seimo Pirmininkas

Viktoras Pranckietis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2017 m. rugsėjo.... d.

nutarimu Nr. XIII-

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO III (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA

(2017 M. RUGSĖJO 10 D. – GRUODŽIO 23 D.)

 

I SKYRIUS

PRIORITETAI

PAGAL RESPUBLIKOS PREZIDENTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ PASIŪLYMUS

 

1.   DARNI, ATSAKINGA IR SVEIKA VISUOMENĖ

 

Ø Šeimos stiprinimas, finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus auginančioms šeimoms plėtra.

Ø Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka.

Ø Neįgaliųjų poreikių užtikrinimas.

Ø Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas, vaistų kainų mažinimas, sveikos gyvensenos skatinimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIP-4255,

XIIP-4256

Šeimos stiprinimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LGUŠ

spalis–

gruodis

2.  

XIIP-4174,

XIIP-4175,

nereg.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo
Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

SRDK

spalis–

gruodis

3.  

nereg.

Paramos jaunoms šeimoms, įsigyjančioms būstą ne didmiesčiuose, įstatymas

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė

gruodis

4.  

nereg.

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo
Nr. IX-1871 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

5.  

XIIP-321,

XIIP-472,

XIIP-473,

XIIP-606,

XIIIP-210,

XIIIP-354,

XIIIP-355,

XIIIP-356,

XIIIP-357,

XIIIP-358,

XIIIP-359,

XIIIP-360

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo
Nr. I-1234 pakeitimo
įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRDK, ŽTK, SSPK, LSDPF, LGUŠ

rugsėjis

gruodis

6.  

XIIP-4321,

XIIIP-721,

XIIIP-946,

XIIIP-947

Vaikų išlaikymo fondo įstatymo Nr. X-987 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė, Seimo nariai

Vyriausybė,

SRDK, SSPK

rugsėjis–

spalis

7.  

nereg.

Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

8.  

nereg.

Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

9.  

XIIIP-193,

XIIIP-1038,

nereg.

Farmacijos įstatymo
Nr. X-709 pakeitimo
įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, SRK, LVŽSF,

TS-LKDF

rugsėjis

lapkritis

10.

XIIP-2620,

XIIP-2768,

XIIIP-975,

XIIIP-976,

nereg.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

SRK, LVŽSF

rugsėjis–

lapkritis

11.

XIIIP-149,

XIIIP-150,

XIIIP-151,

XIIIP-152,

XIIIP-153,

XIIIP-154,

XIIIP-155,

XIIIP-156,

XIIIP-157,

XIIIP-158,

XIIIP-159

Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ŠMK

spalis–

gruodis

12.

nereg.

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo
Nr. X-1261 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

LVŽSF

gruodis

13.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Sveikos gyvensenos strategijos“

Seimo nariai

LVŽSF

lapkritis

 

 

2.   ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO KOKYBĖS BEI EFEKTYVUMO DIDINIMAS

 

Ø Darnaus profesinio mokymo, mokslo ir studijų, kultūros institucijų tinklo sukūrimas ir socialinės įtraukties didinimas.

Ø Lietuvos kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas ir įgyvendinimo sąlygų užtikrinimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-1074,

XIIIP-1075,

XIIIP-1076,

XIIIP-1077,

XIIIP-1078

Profesinio mokymo įstatymo Nr. X-1065 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas,

ŠMK

rugsėjis–

gruodis

2.  

XIIIP-741,

XIIIP-752,

XIIIP-952,

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

ŠMK

rugsėjis–

gruodis

3.  

nereg.

Švietimo įstatymo
Nr. I-1489
pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

ŠMK, KK

spalis

4.  

nereg.

Kultūros politikos pagrindų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

5.  

nereg.

Mecenavimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

6.  

XIIIP-1001

Kultūros rėmimo fondo įstatymo Nr. X-1260 1, 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, KK

rugsėjis

 

 

3.   VIEŠOJO SEKTORIAUS EFEKTYVUMO IR SKAIDRUMO DIDINIMAS

 

Ø Valstybės tarnybos patrauklumo ir efektyvumo didinimas, modernizavimas ir depolitizavimas.

Ø Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrinimas ir grąžos visuomenei didinimas.

Ø Regionų darni plėtra – ekonominio, istorinio-kultūrinio potencialo didinimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

nereg.

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

VVSK

rugsėjis–

lapkritis

2.  

XIIIP-720,

nereg.

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo
Nr. I-722
pakeitimo įstatymai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ADK, BFK, EK

rugsėjis

spalis

3.  

XIIP-3037,

XIIP-3038,

XIIP-3039,

XIIP-3040,

XIIP-3041,

XIIP-3042,

XIIP-3043,

XIIP-3045,

XIIP-3046,

XIIP-3047,

XIIIP-1022,

XIIIP-1023

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 6, 27, 30, 37, 48 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, AAK

spalis

4.  

nereg.

Gyvulių veislininkystės įstatymo Nr. I-384 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

5.  

nereg.

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo
Nr. IX-987 4, 8, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

6.  

XIIIP-995 XIIIP-996

Veterinarijos įstatymo
Nr. I-2110 5 ir 8 straipsnių pakeitimo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

7.  

nereg.

Užimtumo įstatymo
Nr. XII-2470  13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 391, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

8.  

nereg.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo
Nr. VIII-1190 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

lapkritis

9.  

nereg.

Energetikos įstatymo
Nr. IX-884 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

spalis

gruodis

10.

XIIIP-920,

XIIIP-921,

XIIIP-922,

XIIIP-923,

XIIIP-924

Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

rugsėjis

lapkritis

11.

XIIP-4852,

XIIP-4853,

XIIIP-24,

XIIIP-403,

XIIIP-404,

XIIIP-405,

XIIIP-406,

XIIIP-407,

XIIIP-408,

XIIIP-971,

XIIIP-972

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

ADK, EK, NSGK, TTK

rugsėjis

gruodis

12.

XIIP-3366,

nereg.

Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

VVSK

spalis–

gruodis

 

 

4.   DARNI IR KONKURENCINGA EKONOMIKOS PLĖTRA

 

Ø Mokesčių sistemos tobulinimas, sudarant sąlygas ekonomikos augimui, didinant gyventojų pajamas bei mažinant socialinę atskirtį.

Ø 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių tvirtinimas

Ø 2018 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto tvirtinimas ir socialinio draudimo sistemos struktūrinę pertvarka.

Ø 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvirtinimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai:

1.1.      Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 pakeitimo įstatymas

1.2.      Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

1.3.      Vadovybės apsaugos įstatymo
Nr. IX-1183 17 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

1.4.      Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 30 straipsnio pakeitimo įstatymas.

1.5.      Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

1.6.      Muziejų įstatymo
Nr. I-930 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

1.7.      Profesionaliojo scenos meno įstatymo
Nr. IX-2257 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

1.8.      Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 74 straipsnio pakeitimo įstatymas

1.9.      Seimo nutarimas „Dėl 2018 metų, 2019 metų ir 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“

1.10.    Savivaldybių biudžetų pajamų metodikos įstatymo Nr. VIII-385 pakeitimo įstatymas

1.11.    Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 182 straipsniu įstatymas

1.12.    Pelno mokesčio įstatymo
Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 17, 22, 30, 33, 461, 58 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymas

1.13.    Akcizų įstatymo
Nr. IX-569 37 straipsnio pakeitimo ir 53 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

1.14.    Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751  19 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymas

1.15.    Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

1.16.    Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 pakeitimo įstatymas

1.17.    Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 pakeitimo įstatymas

1.18.    Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo
Nr. IX-547 pakeitimo įstatymas

1.19.    Socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. X-1710 pakeitimo įstatymas

1.20.    Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK, EK, SRDK

spalis

2.

nereg.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai:

5.1.  Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
Nr. I-1336 pakeitimo įstatymas

5.2.  Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymas

5.3.  Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
Nr. I-549 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2512 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

spalis

gruodis

3.

nereg.

2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK

spalis

lapkritis

4.

nereg.

Nacionalinių skatinamojo finansavimo įstaigų įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

 

 

5.   SAUGI VALSTYBĖ

Ø Ilgalaikė krašto apsaugos sistemos plėtra ir šalies kibernetinis saugumas.

Ø Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimas ir energetikos politikos tikslai ir gairės iki 2050 m.

Ø Kova su korupcija.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIP-4672,

XIIP-4671

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. X-743 „Dėl Krašto apsaugos sistemos plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo“ ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

lapkritis

2.   1.

nereg.

Principinės kariuomenės struktūros 2018 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2023 metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių, statutinių valstybės tarnautojų ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ribinio skaičiaus 2018 metais ir 2023 metais patvirtinimo įstatymo
Nr. XIII-623 2 ir 3 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

NSGK

gruodis

3.   3.

XIIIP-1048

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas,

NSGK, URK

lapkritis

4.  

XIIIP-722, XIIIP-723,

nereg.

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135  pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, NSGK

rugsėjis

lapkritis

5.  

nereg.

Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 įstatymo 4, 8, 15, 16, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

NSGK

gruodis

6.  

XIIIP-885,

XIIIP-886,

XIIIP-887,

XIIIP-888,

XIIIP-889,

XIIIP-890,

XIIIP-891,

XIIIP-892,

XIIIP-893,

XIIIP-894,

XIIIP-895,

XIIIP-896,

XIIIP-897,

XIIIP-898,

XIIIP-899,

XIIIP-900,

XIIIP-901,

XIIIP-902,

XIIIP-903,

XIIIP-904,

XIIIP-905,

XIIIP-906,

XIIIP-907,

XIIIP-908,

XIIIP-909

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, NSGK

rugsėjis

lapkritis

7.  

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

spalis

8.  

XIIP-2520,

nereg.

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

NSGK, ANK, LSF

rugsėjis

gruodis

9.  

XIIIP-997

Pranešėjų apsaugos įstatymas

Seimo nariai

NSGK,
TS-LKDF

rugsėjis

spalis

10.

XIIIP-1080,

XIIIP-1081,

XIIIP-1082,

XIIIP-1083

Prokuratūros įstatymo
Nr. I-599 1, 2, 9, 16, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 375, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 straipsnių pakeitimo, papildymo 161, 377 straipsniais ir 2 priedu ir 35 straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

 

 

II SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PERKĖLIMU, PROJEKTAI

Projektai, perkeliantys arba įgyvendinantys Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

nereg. ES

Pelno mokesčio įstatymo
Nr. IX-675 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

gruodis

2.  

nereg. ES

Elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

spalis

3.  

 

nereg. ES

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 6, 8, 11, 211, 42, 43, 47 straipsnių, 1 ir 3 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 421, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 straipsniais ir septintuoju3 skirsniu įstatymas ir  jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK, ERK

rugsėjis

gruodis

4.  

nereg. ES

Draudimo įstatymo
Nr. IX-1737  1, 2, 3, 5, 11, 12, 22, 25, 28, 29, 33, 81, 93, 126, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 204, 205, 208, 210, 212, 214, 216 straipsnių, VII skyriaus pavadinimo, ketvirtojo skirsnio, VIII skyriaus pavadinimo, Įstatymo priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 901, 902, 903, 904, 1151, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585,1861, 2011 straipsniais ir 159, 163 straipsnių pripažinimo netekusiais galios
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK, ERK

lapkritis

5.  

nereg. ES

Finansinių priemonių rinkų įstatymo
Nr. X-1024 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

spalis

6.  

XIIIP-667

ES,

nereg. ES

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK, ERK

rugsėjis

gruodis

7.  

nereg. ES

Metrologijos įstatymo Nr. I-1452 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

gruodis

8.  

nereg. ES

Turizmo įstatymo
Nr. VIII-667 pakeitimo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

spalis

9.  

nereg. ES

Mokėjimų įstatymo
Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymas
ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK, ERK

lapkritis

10.

nereg. ES

Asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

gruodis

11.

nereg. ES

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
Nr. I-1374
pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK, TTK

gruodis

12.

nereg. ES

Konsulinio statuto 1, 2, 4, 10, 11, 22, 27 straipsnių, IV skyriaus ir priedo pakeitimo ir papildymo 221 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

lapkritis

13.

nereg. ES

Profesinių pensijų kaupimo įstatymo
Nr. X-745 2, 18, 30 straipsnių ir priedo pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

spalis

14.

nereg. ES

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9, 12, 15, 21 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

rugsėjis

gruodis

15.

 

nereg. ES

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

gruodis

16.

XIIIP-1000

ES

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo

Nr. IX-378 11, 14, 15, 19 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

rugsėjis

17.

 

nereg. ES

Statistikos įstatymo
Nr. I-270 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

spalis

18.

XIIIP-912

ES,

XIIIP-913

ES,

XIIIP-914,

XIIIP-915

Branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 2, 3, 9, 11, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 50 straipsnių, septintojo skyriaus pavadinimo, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 341, 391 straipsniais įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK, NSGK

rugsėjis

spalis

19.

nereg. ES

Baudžiamojo proceso kodekso 21, 22 straipsnių pakeitimo ir Kodekso priedo papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

gruodis

20.

XIIIP-1071

ES,

XIIIP-1072,

XIIIP-1073

Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo
Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 111, 241 straipsniais įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

spalis

21.

nereg. ES

Vandens įstatymo
Nr. VIII-474 pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

gruodis

 

Projektai, susiję su pradėta Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūra arba Europos Komisijos paklausimais dėl atitikties Europos Sąjungos teisei

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIP-1902 ES

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK, KRK

spalis

2.  

XIIIP-767

ES,

XIIIP-1039

ES,

XIIIP-1040

ES,

XIIIP-1041

ES,

XIIIP-1042

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK, TTK

rugsėjis–

lapkritis

3.  

nereg. ES

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo
Nr. X-764  3, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 38 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

4.  

nereg. ES

Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

AAK, ERK

spalis

lapkritis

5.  

XIIIP-970

ES

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK, ERK

rugsėjis

6.   4.

XIIIP-774

ES,

XIIIP-775

Administracinių nusižengimų kodekso 28, 29, 115, 227, 376, 379, 393, 396, 401, 415, 417, 427, 428, 440, 464, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 494, 573, 589, 595, 602, 610, 611, 681, 683, 685, 686 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 3961 ir 4131 straipsniais įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė,

 

Vyriausybė,

ERK, TTK

rugsėjis

 

 

III SKYRIUS

KITI RESPUBLIKOS PREZIDENTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ, KOMISIJŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

APLINKOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

nereg.

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

AAK

lapkritis

2.  

nereg.

Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 7 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

3.  

nereg.

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

AAK

spalis

lapkritis

4.  

XIIIP-278,

XIIIP-549,

XIIIP-595

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

AAK

spalis

5.  

nereg.

Įstatymas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

6.  

XIIIP-275

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 4 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

rugsėjis

7.  

nereg.

Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

lapkritis

8.  

XIIIP-420,

XIIIP-421,

XIIIP-422,

XIIIP-423,

XIIIP-424,

XIIIP-425,

XIIIP-426,

XIIIP-427,

XIIIP-428

Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

EK

lapkritis

gruodis

9.  

XIIIP-499

Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

spalis

10.

XIIIP-22,

nereg.

Statybos įstatymo
Nr. I-1240 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

AAK, LSDPF, LSF

rugsėjis

spalis

11.

XIIIP-324

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 1 ir 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 31 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

AAK

lapkritis

12.

XIIIP-985,

nereg.

Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

AAK, VVSK

rugsėjis

lapkritis

13.

nereg.

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo
Nr. VIII-500 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

lapkritis

14.

nereg.

Mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

lapkritis

15.

XIIIP-349,

XIIIP-435,

XIIIP-436,

nereg.

Medžioklės įstatymo
Nr. IX-966 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

AAK

spalis

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

AUDITAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.   1.

XIIIP-187,

nereg.

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo

Nr. XII-2202 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

ADK

rugsėjis

lapkritis

2.  

nereg.

Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 pakeitimo įstatymas

ADK

ADK

spalis

gruodis

3.   4.

XIIIP-281

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ADK,

TS-LKDF

rugsėjis

lapkritis

4.   5.

XIIIP-516

Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ADK, LSDPF

spalis

gruodis

5.  

XIIIP-788

Seimo nutarimas „Dėl  Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2016 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

6.  

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės finansinio audito“

ADK

ADK

lapkritis

7.   6.

nereg.

Įstatymai ir Seimo nutarimai dėl valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo

ADK

ADK

rugsėjis

gruodis

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKESČIAI, JŲ ADMINISTRAVIMAS, FINANSAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

nereg.

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 139 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

rugsėjis

gruodis

2.  

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

3.  

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

 

4.  

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2016 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

5.  

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl 2016 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

lapkritis–

gruodis

6.  

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

7.  

XIIIP-5,

nereg.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo
Nr. VIII-1183 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

AAK, ANK,

LSF

rugsėjis

spalis

8.  

nereg.

Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo
Nr. XI-1829 pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

AAK

spalis

9.  

nereg.

Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

BFK

spalis

10.

XIIIP-612,

XIIIP-613,

XIIIP-614,

XIIIP-615

Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 pavadinimo ir 1 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

BFK

lapkritis

11.

XIIIP-714

Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151,161 straipsniais įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

BFK, NSGK, EK, PPK

rugsėjis–

spalis

12.

nereg.

Įstatymas dėl Lietuvos Respublikos narystės Tarptautiniame valiutos fonde

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

13.

nereg.

Įstatymas „Dėl Daugiašalės Konvencijos, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui, ratifikavimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

14.

nereg.

Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Japonijos Vyriausybės sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos ratifikavimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

15.

nereg.

Produktų saugos įstatymo Nr. VIII-1206 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

gruodis

16.

XIIP-2627,

XIIP-1285,

XIIP-1286

Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

BFK

spalis

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

EKONOMIKA, VERSLAS, ENERGETIKA, TRANSPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-724,

XIIIP-725,

XIIIP-726,

XIIIP-727

Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 161, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 371 straipsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

EK, ADK, TTK

rugsėjis

gruodis

2.  

nereg.

Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 3, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

gruodis

3.  

nereg.

Reikalavimų, keliamų atskirų rūšių prekių mažmeninei prekybai ir prekybos vietoms, įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

lapkritis

4.  

XIIIP-953

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis

spalis

5.  

nereg.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
Nr. XI-1375  20 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

lapkritis

6.  

nereg.

Šilumos ūkio įstatymo
Nr. IX-1565 2, 10, 20 ir 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

lapkritis

7.  

XIIP-3694,

XIIIP-199,

nereg.

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, EK, NSGK, TTK, LSF

spalis

lapkritis

8.  

XIIP-4028,

nereg.

Transporto veiklos pagrindų įstatymo
Nr. I-1863 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

9.  

nereg.

Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513  2, 7, 11, 84, 88 ir 89 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo priedo papildymo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

spalis

10.

nereg.

Geležinkelių transporto kodekso 13 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

gruodis

11.

nereg.

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo
Nr. I-976 14 ir 15 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

gruodis

12.

nereg.

Reklamos įstatymo
Nr. VIII-1871 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

lapkritis

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.   1.

XIIP-4688,

XIIIP-401,

nereg.

Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

KRK, VVSK, LSF

rugsėjis

lapkritis

2.  

XIIIP-1013,

XIIIP-1014

Žemės ūkio bendrovių įstatymo Nr. I-1222 papildymo 111 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

3.  

XIIP-1862

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. XII-1314 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK,

TS-LKDF

spalis

4.  

XIIIP-701,

XIIIP-702,

XIIIP-703,

XIIIP-704,

XIIIP-964

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo
Nr. XI-2411 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

KRK,
TS-LKDF

lapkritis

5.  

XIIP-4223

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo
Nr. IX-987 papildymo 51 straipsniu
įstatymas

Seimo nariai

KRK

gruodis

6.  

nereg.

Veterinarijos įstatymo
Nr. I-2110 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

lapkritis

7.  

XIIIP-954

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 174, 175 ir 176 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK

spalis

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

NACIONALINIS SAUGUMAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIP-4041,

XIIP-4042,

XIIP-4043,

XIIP-4044,

XIIP-4045,

XIIP-4046,

XIIP-4047,

XIIP-4048,

XIIP-4049,

XIIP-4050,

XIIP-4051,

XIIP-4052,

XIIP-4053,

XIIP-4054,

XIIP-4055,

XIIP-4056,

XIIP-4057,

XIIP-4058,

XIIP-4059

Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

NSGK

lapkritis

gruodis

2.  

nereg.

Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

gruodis

3.  

nereg.

Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

gruodis

4.  

nereg.

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

gruodis

5.   5.

XIIIP-27,

XIIIP-875,

nereg.

Žvalgybos įstatymo
Nr. VIII-1861
pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

NSGK

rugsėjis-gruodis

6.  

nereg.

Statutinės valstybės tarnybos įstatymas

Vyriausybė

NSGK

lapkritis

7.  

XIIP-4619,

XIIP-4620

Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ir 22 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

VVSK

rugsėjis

spalis

8.  

nereg.

Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 9, 12, 16 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

lapkritis

gruodis

9.  

XIIP-1132

Seimo Antikorupcijos komisijos įstatymo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ANK

rugsėjis

spalis

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-523

Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

rugsėjis

lapkritis

2.  

XIIP-4395,

nereg.

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo
Nr. VIII-1904
pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

NSGK, SRDK

lapkritis–gruodis

3.  

nereg.

Teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 priedėlio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

4.  

XIIIP-504

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
Nr. I-1336 papildymo 101 straipsniu
įstatymas

Seimo nariai

SRDK, LSDPF

spalis

gruodis

5.  

XIIIP-311

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, ligos, profesinės reabilitacijos, ligos socialinio draudimo pašalpų ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas kompensavimo įstatymas

Seimo nariai

ŽTK

spalis

6.  

nereg.

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

lapkritis–gruodis

7.  

nereg.

Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 15, 16, 24 straipsnių pakeitimo ir 17,
18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

8.  

XIIP-4352

Valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

rugsėjis

lapkritis

9.  

XIIIP-943

Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo
Nr. XI-473 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

spalis–

lapkritis

10.

XIIIP-571

Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

LKK

LKK

rugsėjis–gruodis

11.

nereg.

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 101 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

SVEIKATOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-400,

nereg.

Sveikatos sistemos  įstatymo Nr. I-552 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRK, LSDPF, LVŽSF

spalis

lapkritis

2.  

XIIP-3193,

XIIP-4476,

XIIIP-634,

XIIIP-692,

XIIIP-757,

XIIIP-758,

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, SRK, LSDPF, LVŽSF, TTF

rugsėjis

gruodis

3.  

XIIP-4838,

XIIIP-813,

nereg.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, SRK, ANK,

LSF, LVŽSF

rugsėjis

gruodis

4.  

XIIIP-659,

XIIIP-660,

nereg.

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo
Nr. I-924 pakeitimo
įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

5.  

XIIP-4553,

XIIIP-685

Psichologų praktinės veiklos įstatymai

Seimo nariai

SRK, TTK, PPK, SSPK, LSDPF

rugsėjis–lapkritis

6.  

XIIIP-816,

nereg.

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRK, PPK, LVŽSF,

rugsėjis

gruodis

7.  

XIIIP-815,

nereg.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo
Nr. I-1143
pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRK, PPK, LSDPF

rugsėjis

gruodis

8.  

XIIIP-1009,

XIIIP-1010

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 3 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2317 pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK

rugsėjis

spalis

9.  

XIIIP-948

Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 1, 2, 6, 13, 15, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK

lapkritis

gruodis

10.

nereg.

Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

11.

XIIP-3955,

XIIIP-1049,

XIIIP-1050,

XIIIP-1051

Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

ŠVIETIMAS, MOKSLAS, KULTŪRA, SPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-497,

XIIIP-498,

XIIIP-740,

XIIIP-884

Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

ŠMK, TTK, LSDPF

rugsėjis

lapkritis

2.  

XIIP-4442

Seimo nutarimas
„Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto reorganizavimui prijungimo būdu prie Vytauto Didžiojo universiteto“

ŠMK

ŠMK

rugsėjis

3.  

nereg.

Seimo nutarimai dėl universitetų statutų patvirtinimo

Seimo nariai

ŠMK

rugsėjis

gruodis

4.  

XIIIP-844

Seimo nutarimas „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio tęstinumo ir plėtros“

Seimo nariai

ŠMK

rugsėjis

5.  

XIIP-1139,

XIIIP-794,

XIIIP-795,

nereg.

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

KK, NSGK, TTK

rugsėjis

lapkritis

6.  

nereg.

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 17, 19, 22, 24, 341, 49, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

7.  

XIIP-558

Valstybinės kalbos konstitucinis įstatymas

Seimo nariai

ŠMK, TTK

spalis–

gruodis

8.  

nereg.

Kino įstatymo Nr. IX-752 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

9.  

nereg.

Muziejų įstatymo Nr. I-930 7 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

10.

XIIIP-991,

XIIIP-992,

XIIIP-993

Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo Nr. I-1494  2, 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, KK

rugsėjis

11.

XIIIP-765

Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 1, 4 ir 9 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 41 ir 91 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

KK

spalis

12.

XIIIP-1047

Bibliotekų įstatymo
Nr. I-920 7 ir 17 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

rugsėjis

13.

XIIIP-596

Lituanistikos įstatymas

Seimo nariai

ŠMK

rugsėjis

14.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudėties“

ŠMK

ŠMK

rugsėjis

15.

XIIP-686

Valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 4, 7, 11, 19 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo aštuntuoju, devintuoju ir dešimtuoju skirsniais ir 42, 43 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

Seimo nariai

ŠMK,
TS-LKDF

spalis

16.

XIIIP-762

Seimo nutarimas „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“

Seimo nariai

ŠMK, LSDPF

spalis

17.

XIIIP-681

Seimo nutarimas „Dėl 2019 metų paskelbimo Prezidento Antano Smetonos metais“

PLBK

PLBK

rugsėjis

18.

XIIIP-698,

XIIIP-1062,

nereg.

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, ŠMK, PK, LVŽSF

spalis

lapkritis

 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

TEISĖ IR TEISĖTVARKA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.   1.

XIIP-4706,

XIIIP-259

Konstitucijos pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TTK, KONSTK, LSDPF

spalis

gruodis

2.  

nereg.

Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo

Nr. I-1392 4 ir 16 straipsnių pakeitimo konstitucinis įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

3.  

XIIP-1783,

XIIP-3795,

XIIP-4750,

XIIIP-234,

XIIIP-463,

XIIIP-500,

XIIIP-796,

XIIIP-940,

nereg.

Seimo statutai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 pakeitimo“

Seimo nariai

NSGK, TTK, URK, EPK,

LSDPF, LSF, LVŽSF

rugsėjis

gruodis

4.  

XIIIP-957,

XIIIP-958,

XIIIP-959,

XIIIP-960,

XIIIP-961

Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRDK, VVSK

rugsėjis

gruodis

5.   4.

XIIP-4099,

XIIP-4836,

XIIP-4837,

XIIP-4839,

XIIIP-6,

XIIIP-370,

XIIIP-603,

XIIIP-845,

XIIIP-846,

XIIIP-847,

XIIIP-848,

XIIIP-849,

XIIIP-850,

XIIIP-851,

XIIIP-852,

XIIIP-853,

XIIIP-854,

XIIIP-855,

XIIIP-856,

XIIIP-857,

nereg.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

AAK, EK, ERK, NSGK, ŠMK, TTK, ANK, LSF

rugsėjis

gruodis

6.   5.

XIIP-3395,

XIIP-3396,

XIIP-3397,

XIIP-3398,

XIIIP-339,

XIIIP-682,

XIIIP-683,

XIIIP-684,

XIIIP-750,

XIIIP-751,

nereg.

Civilinio kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

TTK, ŽTK,

LVŽSF

rugsėjis

gruodis

7.  

XIIIP-283

Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK, LVŽSF

gruodis

8.   6.

XIP-2697,

XIP-2698,

XIP-3568,

XIIP-4638,

XIIIP-273,

XIIIP-274,

XIIIP-708,

XIIIP-1066,

nereg.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

NSGK, SRK, TTK

rugsėjis

gruodis

9.   7.

XIIIP-345,

XIIIP-381,

XIIIP-1008,

Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

ERK, TTK

rugsėjis

gruodis

10. 9.

XIIP-2293,

XIIIP-279,

XIIIP-280,

XIIIP-519

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 pakeitimo įstatymai lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

NSGK, TTK, LSDPF

rugsėjis

lapkritis

11.

XIIIP-510,

nereg.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
Nr. VIII-1591 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė, Seimo nariai

Vyriausybė, TTK, LSDPF

rugsėjis

gruodis

12.

XIIIP-1011,

XIIIP-1012

Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 5 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

13.

XIIIP-812

Advokatūros įstatymo
Nr. IX-2066 8, 13, 14, 17, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 56, 57, 58, 60, 61 ir 64 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

TTK

rugsėjis

gruodis

14.

XIIP-2953

Prokuratūros įstatymo
Nr. I-599 7, 10, 26 ir 34 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

TTK

lapkritis

15.

XIIP-3103, XIIP-3104,

XIIP-3105,

XIIP-3106

Bendrojo teisės kvalifikacinio egzamino įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

TTK

gruodis

16.

XIIP-3747,

XIIP-4745

Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,
Seimo nariai

Vyriausybė,

TTK

rugsėjis

spalis

17.

XIIIP-471,

XIIIP-535

Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymai

Seimo nariai

TTK, ŽTK

spalis

gruodis

18.

XIIP-2561

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 42 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK, LSDPF

gruodis

19.

XIIP-3796

Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo

Nr. XII-1519 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

69 234 piliečių iniciatyva

ŠMK

spalis

20.

XIIIP-1015,

XIIIP-1016,

XIIIP-1017,

XIIIP-1018,

XIIIP-1019

Lietuvio paso įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

ŠMK

spalis

21.

XIIP-4835,

XIIIP-366,

XIIIP-391,

XIIIP-687,

XIIIP-688

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

TTK

rugsėjis–

lapkritis

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

UŽSIENIO REIKALAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-533,

nereg.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

NSGK, URK

rugsėjis

gruodis

2.  

XIIIP-932

Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 1 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo X1 skyriumi įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

URK

rugsėjis

lapkritis

3.  

nereg.

Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo
Nr. X-1262 pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

4.  

XIIIP-1002

Įstatymas „Dėl Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl geležinkelių jungties „Rail Baltic / Rail Baltica“ plėtros ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

Vyriausybė,

URK

rugsėjis

spalis

5.  

XIIIP-754

Įstatymas „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

URK

rugsėjis

6.  

XIIIP-753

Įstatymas „Dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

URK

rugsėjis

7.  

XIIIP-871

Įstatymas „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimo ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

URK

spalis

8.  

XIIIP-982

Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Arabų Emyratų Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

URK

spalis

9.  

XIIIP-994

Įstatymas „Dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

URK

spalis

10.

XIIIP-999

Įstatymas „Dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, ratifikavimo“

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

URK

spalis

 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

VIETOS SAVIVALDA, VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIP-4415,

XIIIP-346,

XIIIP-347,

XIIIP-348,

XIIIP-786,

XIIIP-787,

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis

gruodis

2.  

XIIIP-973,

XIIIP-974

Vyriausybės įstatymo
Nr. I-464 13, 18, 22, 24, 26, 291, 30, 311, 38, 45, 46 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu pakeitimo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

Seimo nariai,

LVŽSF

rugsėjis

spalis

3.  

nereg.

Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo
Nr. I-830
pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis

spalis

4.  

nereg.

Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo
Nr. VIII-840 įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

VVSK

rugsėjis

lapkritis

5.  

XIIIP-329,

XIIIP-484

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo
Nr. I-1338
pakeitimo įstatymai

Respublikos Prezidentas,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

BFK, ŠMK

spalis

6.  

XIIIP-695,

nereg.

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis–

spalis

7.  

XIIIP-694,

nereg.

Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

VVSK

spalis

8.  

XIIIP-706

Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 78 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis

9.  

XIIIP-931

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis

10.

nereg.

Balsavimo internetu sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gruodis

 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.  

XIIIP-331

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŽTK, SSPK

rugsėjis

lapkritis

2.  

XIIP-2601

Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 19, 191 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŽTK

gruodis

3.  

XIIIP-941,

XIIIP-942,

nereg.

Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

ŽTK

spalis

gruodis

4.  

XIIP-2030

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 71 straipsnio pakeitimo įstatymas

LKK

LKK

rugsėjis

gruodis

5.  

nereg.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo pakeitimo įstatymas

LKK

LKK

rugsėjis

gruodis

 

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO FRAKCIJŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

1.  

XIIP-1217,

XIIP-2850,

XIIP-4694,

XIIP-4760,

XIIIP-699,

nereg.

Konstitucijos pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LSF, LVŽSF, LGUŠ

2.  

nereg.

Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 31, 65, 66, 68, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

3.  

XIIP-4210,

XIIIP-836,

XIIIP-939

Seimo statutai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto
Nr. I-399 pakeitimo“

Seimo nariai

LSDPF, LSF

4.  

XIIIP-247,

XIIIP-437,

XIIIP-743,

XIIIP-983,

XIIIP-1028

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSF, LVŽSF, TTF

5.  

XIIIP-539,

XIIIP-781,

XIIIP-782,

XIIIP-783,

XIIIP-817,

XIIIP-818,

XIIIP-819,

XIIIP-824

Civilinio kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSF, TTF

6.  

XIIP-4370,

XIIIP-559,

nereg.

Civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, LVŽSF

7.  

XIIP-2241,

XIIIP-988,

XIIIP-1027

Baudžiamojo kodekso
pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSF, MSNG

8.  

XIIIP-707

Advokatūros įstatymo
Nr. IX-2066 4 ir 7 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

9.  

XIIP-4842,

XIIP-4843

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 2 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDPF

10.

XIIIP-261

Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 7, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

11.

XIIIP-1024

Privačios detektyvinės veiklos įstatymo Nr. XII-1615 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

12.

XIIIP-967,

XIIIP-968,

XIIIP-969,

XIIIP-1029,

XIIIP-1030

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LVŽSF

13.

XIIIP-868,

XIIIP-1025,

XIIIP-1069,

nereg.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, TS-LKDF

14.

XIIIP-506

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

15.

nereg.

Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo
Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSF

16.

XIIP-4696,

XIIIP-1031

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, TS-LKDF

17.

XIIP-610,

XIIP-4660,

XIIIP-1067

Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF,

TS-LKDF

18.

XIIIP-1044

Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 2 ir 26  straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

19.

XIIIP-950

Viešųjų įstaigų įstatymo
Nr. I-1428 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

20.

nereg.

Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 13 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSF

21.

XIIIP-784

Profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018 13, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

22.

XIIIP-20

Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinis įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

23.

XIIP-930,

XIIP-1837

Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 pakeitimo ir papildymo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF,

LSDPF

24.

XIIP-927,

XIIP-1835

Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28  pakeitimo ir papildymo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF,

LSDPF

25.

XIIP-929,

XIIP-932,

XIIP-1839

Seimo rinkimų įstatymo
Nr. I-2721 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF,

LSDPF

26.

XIIP-928,

XIIP-1838,

XIIIP-462

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF, TTF

27.

XIIP-4707,

XIIIP-843

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LSF

28.

XIIP-1836

Referendumo įstatymo
Nr. IX-929 36, 41, 42, 43, 51, 53, 55, 56, 68 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 541, 671 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

29.

XIIIP-67

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

30.

nereg.

Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo
Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

31.

nereg.

Viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491  87 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

32.

nereg.

Prioritetinių aukštųjų technologijų ekonomikos sričių vystymo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

33.

nereg.

Regionų ekonominės plėtros įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

34.

nereg.

Grįžimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

35.

XIIIP-514,

nereg.

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF, TTF

36.

XIIIP-998

Bankų įstatymo Nr. IX-2085 16 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

37.

nereg.

Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo
Nr. VIII-1202 9 ir 28 straipsnių pakeitimo 
įstatymas

Seimo nariai

LSF

38.

XIIIP-321,

XIIIP-326,

XIIIP-365,

XIIIP-505,

XIIIP-576,

XIIIP-770,

XIIIP-770,

XIIIP-779

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, MSNG, TS-LKDF,

Seimo nariai

39.

XIIP-1850,

XIIP-3452,

XIIIP-305,

XIIIP-686,

XIIIP-928,

XIIIP-980,

XIIIP-1005,

XIIIP-1055

nereg.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF, LVŽSF, LSF, TS-LKDF, TTF

40.

XIIIP-353,

XIIIP-955

Pelno mokesčio įstatymo
Nr. IX-675
pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

41.

XIIIP-1056

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

42.

XIIP-4220,

XIIP-4221

Mokesčio finansų įstaigoms įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

43.

nereg.

Konsulinio mokesčio įstatymo Nr. I-509 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

44.

nereg.

Akcizų įstatymo Nr. IX-569 3 ir 25 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

45.

nereg.

Rinkliavų įstatymo
Nr. VIII-1725 6 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

46.

XIIP-2547

Loterijų įstatymo Nr. IX-1661 2 straipsnio 9 dalies pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

47.

XIIIP-546

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo
Nr. XII-828 17 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

TTF

48.

XIIP-4833

Darbo kodekso Nr. IX-926 162 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

49.

XIIIP-789,

XIIIP-882

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, TTF

50.

XIIIP-1026,

XIIIP-1061

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, TS-LKDF

51.

XIIP-4132,

nereg.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSF

52.

XIIIP-312,

XIIIP-861,

nereg.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LVŽSF, TS-LKDF

53.

XIIP-4024,

XIIP-4683,

XIIIP-372,

XIIIP-373,

XIIIP-1058,

nereg.

Išmokų vaikams įstatymo
Nr. I-621
pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF,
LSDPF,
TS-LKDF

54.

XIIIP-378

Valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

55.

XIIIP-1057

Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5, 11 ir 14  straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

56.

XIIIP-402

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
Nr. I-2044 18 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

57.

XIIIP-1033,

XIIIP-2420,

nereg.

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LSF,
TS-LKDF

58.

XIIP-1986,

XIIP-4705,

nereg.

Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymo Nr. XII-886 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF, LVŽSF

59.

nereg.

Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymo Nr. XII-1923 pavadinimo, preambulės, 1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir įstatymo papildymo 41 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

60.

XIIIP-929

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

61.

XIIP-4748

Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

62.

XIIP-1516

Užimtumo rėmimo įstatymo Nr. X-694 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

63.

XIIP-2812,

XIIP-4695

Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF,

64.

XIIP-4130,

XIIP-4131

Šeimos kortelės įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

65.

XIIIP-966

Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 47, 48 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

66.

XIIP-4829,

XIIIP-1006

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 151 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF, LVŽSF

67.

XIIIP-793,

XIIIP-867,

XIIIP-987,

nereg.

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDPF, LSF, LVŽSF, TTF

68.

nereg.

Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo Nr. IX-1023 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

69.

XIIP-1532,

XIIIP-385

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, TTF

70.

nereg.

Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

71.

XIIIP-799

Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

72.

XIIIP-202,

XIIIP-859

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, TS-LKDF, TTF

73.

XIIP-337,

XIIP-338,

XIIP-339

Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

74.

XIIIP-1034

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 papildymo 111 straipsniu ir 2, 11, 12, 14, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

75.

XIIP-4756

Psichoterapeutų praktinės veiklos įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

76.

XIIIP-984

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 27 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

77.

XIIIP-397

Narkologinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-156 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF, TTF

78.

XIIP-1684,

XIIP-4093,

XIIP-4094,

nereg.

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, MSNG, LGUŠ

79.

XIIP-2832,

XIIIP-1007

Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242
pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LVŽSF

80.

XIIIP-661

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 5, 6, 9, 10, 12, 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTF

81.

XIIIP-467,

XIIIP-468,

XIIIP-1063,

nereg.

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

TS-LKDF, TTF

82.

XIIIP-1037,

XIIIP-1045,

XIIIP-1046

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LVŽSF

83.

nereg.

Lietuvos kultūros tarybos įstatymo Nr. XI-2218 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

84.

XIIP-1653,

XIIP-1654

Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDPF

85.

XIIIP-481

Reklamos įstatymo
Nr. VIII-1871 14 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

TTF

86.

XIIIP-979

Atmintinų dienų įstatymo
Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

87.

XIIIP-1043

Seimo nutarimas „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos šaulių metais“

Seimo nariai

TTF

88.

XIIIP-367

Seimo nutarimas „Dėl istorinio Tautos namų sklypo ir Nacionalinių kultūros rūmų – Tautos namų“

Seimo nariai

LSDPF

89.

nereg.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 58 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

90.

XIP-1648,

XIIP-1201,

XIIP-2242

Tautinių mažumų įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

91.

XIIP-311

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 1991 m. sausio 29 d. priimto Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymo Nr. I-1007 nuostatų įsigaliojimo“

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

92.

XIIP-2109,

XIIIP-266

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LVŽSF

93.

nereg.

Ūkininko ūkio įstatymo
Nr. VIII-1159  2 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSF

94.

XIIP-4117

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

95.

XIIIP-693

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Seimo nariai

LSF

96.

XIIIP-1032

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo
Nr. XI-2411 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

97.

XIIIP-608

Dirvožemio įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

98.

XIIIP-429

Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF, LVŽSF

99.

XIIP-4212

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 4, 5, 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

100.  

XIIIP-4

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ANK, LSF

101.  

XIIIP-303,

XIIIP-689

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

MSNG

102.  

XIIIP-92

Veterinarijos įstatymo
Nr. I-2110 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

103.  

XIIIP-192

Miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

104.  

XIIIP-249

Žuvininkystės įstatymo
Nr. VIII-1756  172 straipsnio papildymo ir 175 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

105.  

XIIIP-398

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 33 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

106.  

nereg.

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

107.  

XIIIP-508

Energetikos įstatymo
Nr. IX-884 5 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

108.  

nereg.

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

109.  

XIIIP-1004

Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

110.  

XIIP-4510

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 3, 7 straipsnių pakeitimo ir  Įstatymo papildymo 73 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

 

IV SKYRIUS

KITI KLAUSIMAI

 

1. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas.

2. Įstatymų projektai, susiję su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimu.

3. Seimo narių kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.

4. Seimo valdybos, komitetų, komisijų, frakcijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasiūlytos diskusijos svarbiomis temomis.

5. Seimo rezoliucijos.

6. Seimo nutarimai ir pareiškimai svarbiausiais Europos Sąjungos klausimais.

7. Teisėjų skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, teisėjų atleidimas, pritarimas jų atleidimui.

8. Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių atleidimas ir pritarimas jų atleidimui.

9. Seimui atskaitingų institucijų veiklos ataskaitos.

10. Seimo nutarimai dėl Seimui atskaitingų institucijų ir Seimo komisijų nuostatų.

11. Respublikos Prezidento teikiami teisės aktų projektai.

12. Seimo Pirmininko teikiami teisės aktų projektai.

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiami teisės aktų projektai.

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

 

AAK

– Aplinkos apsaugos komitetas

ADK

– Audito komitetas

ANK

– Antikorupcijos komisija

BFK

– Biudžeto ir finansų komitetas

EK

– Ekonomikos komitetas

EPK

– Etikos ir procedūrų komisija

ERK

– Europos reikalų komitetas

ES

– teisės aktas, susijęs su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje

KK

– Kultūros komitetas

KONSTK

– Konstitucijos komisija

KRK

– Kaimo reikalų komitetas

LGUŠ

– laikinoji grupė „Už šeimą“

LKK

– Laisvės kovų komisija

LLRA-KŠSF

– Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija

LSDPF

– Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

LSF

– Liberalų sąjūdžio frakcija

LVŽSF

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

MK

– Migracijos komisija

MSNG

Mišri Seimo narių grupė

nereg.

– neregistruotas

NSGK

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

PK

Peticijų komisija

PLBK

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės

komisija

PPK

Priklausomybių prevencijos komisija

SRDK

– Socialinių reikalų ir darbo komitetas

SRK

– Sveikatos reikalų komitetas

SSPK

Savižudybių ir smurto prevencijos komisija

ŠMK

– Švietimo ir mokslo komitetas

TS-LKDF

– Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

TTF

– frakcija „Tvarka ir teisingumas“

TTK

– Teisės ir teisėtvarkos komitetas

URK

– Užsienio reikalų komitetas

VVSK

– Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

ŽTK

– Žmogaus teisių komitetas

_____________________