Projektas XIIIP-2429(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

POLICIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2048  6, 23 ir 27 Straipsnių PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 6 straipsnio 1 dalies 11 punktą.

2. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) pagal kompetenciją atlieka Rusijos Federacijos piliečių vykimo iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją
kontrolę;“
.

 

2 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 23 straipsnio 2 punktą.

 

3 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) konvojuodamas arba pristatydamas į policijos įstaigą, kitą instituciją ar įstaigą administracinius nusižengimus ar nusikalstamas veikas padariusius (galimai padariusius) asmenis, atlikdamas šių asmenų apžiūrą, taip pat vykdydamas asmenų grąžinimą į Lietuvos Respubliką.“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas