Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-56 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                                      d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 6 straipsnio 46 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 3, 8 ir 26 punktais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-56 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras