ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS  KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. birželio       d. Nr.

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4, 5 punktais, 17 straipsnio 8 dalimi, 24 straipsniu  ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos opozicijos 2023-05-04 raštą „Dėl kandidatų siūlymo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023–2027 metų kadencijai tokios sudėties Šiaulių miesto savivaldybės antikorupcijos komisiją (toliau – Komisija):

Vladas Artūras Balsys – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Jonas Bartkus – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Gediminas Beržinis Beržinskas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Diana Cibulskienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Egidijus Jankauskas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Vytautas Jušku – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Violeta Laugalienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Gintautas Lukošaitis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Justas Niauronis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Juozas Pabrėža – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;         

Nijolė Prascevičienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Antanas Sireika – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Gintautas Sitnikas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Stasys Trijonis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Edvardas Žakaris – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Aurimas Žvinys – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.

2. Skirti Vladą Artūrą Balsį Šiaulių miesto savivaldybės antikorupcijos  komisijos pirmininku.

3. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatus (pridedama).

4. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. T-315 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras