Projektas

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

statutas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 134  STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2017 m.          d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 134  straipsnio pakeitimas

Pakeisti 134  straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Norint geriau informuoti visuomenę, Seimo posėdžio, Seimo komiteto ar komisijos posėdžio garso įrašas ne vėliau kaip per 1 parą nuo posėdžio paskelbiamas Seimo interneto svetainėje. Uždaro posėdžio garso įrašas neskelbiamas. Seimo interneto svetainėje taip pat skelbiama kita informacija apie Seimo veiklą.“

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                       Ramūnas Karbauskis