Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ūkio, maisto ir kaimo plėtros ĮSTATYMO NR. IX-987

8 straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2018 m.               d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Papildyti 8 straipsnį 6 dalimi ir ją išdėstyti taip:

6. Tiesioginių išmokų suma, tenkanti vienam asmeniui ar susijusiems asmenims, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, negali viršyti 150 000 eurų per metus.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai                                                                  Mykolas Majauskas

Ingrida Šimonytė

Kazys Starkevičius

Remigijus Žemaitaitis

Kęstutis Masiulis

Eugenijus Gentvilas

Algirdas Sysas

Aušra Maldeikienė

Bronislovas Matelis

Rasa Budbergytė

Edmundas Pupinis

Andrius Kubilius

Jaroslav Narkevič

Simonas Gentvilas

Kęstutis Glaveckas

Virgilijus Alekna