Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2022 METAIS TAIKOMO MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO

 

Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3, 4 dalimis ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. ir 2021 m. birželio 8 d. rekomendacijas, į šalies ūkio vystymosi rezultatus ir tendencijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Patvirtinti 2022 metais taikomą minimalųjį valandinį atlygį – 4,3 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 703 eurai.

2.  Rekomenduoti socialiniams partneriams kolektyvinėse sutartyse nustatyti didesnius dydžius negu šio nutarimo 1 punkte nustatyti minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžiai.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                       

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras