Projektas

 

 

Lietuvos  Respublikos VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO I-779 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS

 

     m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

16 straipsnis. Visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai daromi laikantis lietuvių kalbos normų. Valstybinė lietuvių kalbos komisija teikia patarimus ir pagalbą kaip įgyvendinti šias normas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

 

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

Gintautas Paluckas

Linas Jonauskas

Rasa Budbergytė

Julius Sabatauskas

Algirdas Sysas

Orinta Leiputė

Domas Griškevičius

Eugenijus Sabutis