Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO III (RUDENS) SESIJOS PRATĘSIMO

 

2018 m. sausio  d. Nr. XIII-

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pratęsti Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesiją iki 2018 m. sausio 13 d.

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

teikia:

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja

Rima Baškienė