Projektas Nr. TSP-260

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO IŠDUOTI LICENCIJĄ UAB „ONEGA BALTIC TRADE“ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

 

2019 m. spalio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi ir atsižvelgdama į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato 2019 m. spalio 11 d. raštą „Dėl sutikimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Leisti (neleisti) išduoti UAB „Onega Baltic Trade“ licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,           

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                

 

 

 

 

 

Parengė

Teisės skyriaus vyresn.

specialistė

 

Gintarė Balanoškaitė

 

Projektas suderintas DVS