Projektas             

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709  35 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                                         d.

 

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 35 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Ligoninės vaistinė – asmens sveikatos priežiūros įstaigos padalinys, aprūpinantis šią įstaigą vaistiniais preparatais ir (ar) vaistinių prekėmis. Ligoninės vaistinėje vaistiniai preparatai gali būti parduodami (išduodami) ir gyventojams.

 

2. Pakeisti 35 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

„18. Juridinio asmens, vykdančio visuomenės vaistinės veiklą, registruotame pavadinime turi būti žodis „vaistinė (vaistinės)“. Šis reikalavimas netaikomas asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurios struktūrinis padalinys yra ligoninė vaistinė. Juridiniai asmenys, nevykdantys vaistinės veiklos, neturi teisės savo pavadinime vartoti žodžio „vaistinė“ ar jo vertimo į kitą kalbą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai:                                            Aurelijus Veryga

Dainius Gaižauskas

Ligita Girskienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Asta Kubilienė

Eugenijus Jovaiša

Juozas Varžgalys

Arvydas Nekrošius

Deividas Labanavičius

Gintautas Kindurys

Algimantas Dumbrava

Dainius Kepenis

Robertas Šarknickas

Stasys Tumėnas

Giedrius Surplys

Guoda Burokienė

Jonas Jarutis

Eugenijus Sabutis

Beata Pietkiewicz

Kęstutis Vilkauskas

Vidmantas Kanopa

Gintautas Paluckas

Petras Gražulis

Tomas Bičiūnas

Dovilė Šakalienė

Agnė Širinskienė

Rasa Budbergytė

Liudas Jonaitis

Antanas Vinkus

Orinta Leiputė

Jonas Pinskus

Saulius Skvernelis

Algirdas Stončaitis

Rima Baškienė

Laima Mogenienė