LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. SAUSIO 14 D. NUTARIMO NR. XIII-2791 „DĖL ŠV. JONO BAŽNYČIOS SU BOKŠTU ATKŪRIMO KLAIPĖDOJE Projekto“  PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m.            d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

įvertinęs, kad projekto priėmimo metu jokie teisės aktai nenumatė projektų pripažinimo svarbiais valstybei Seimo nutarimu;

pritardamas 2022 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadoje dėl šio nutarimo pakeitimo projekto nurodytiems motyvams, kad nutarimas priimtas nesant tam teisinio pagrindo, tokio pagrindo neturi ir šiuo metu, o jo nuostatos „pripažinti Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projektą svarbiu valstybei projektu“ yra deklaratyvios, neatitinkančios nei tuo metu galiojusių, nei šiuo metu galiojančių teisės aktų ir negalinčios sukelti teisinių pasekmių subjektams;

pažymėdamas, jog tokiu būdu priimtas nutarimas dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu galėjo būti tik deklaratyvaus pobūdžio. Tai savo 2019 m. gruodžio 20 d. išvadoje nurodė ir Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetas, kuris konstatavo, kad „tiesioginių pasekmių siūlomu projektu nėra siekiama. Projekto tikslas – pripažinti Šv. Jono bažnyčios atkūrimo Klaipėdoje projektui politinę svarbą“;

pripažindamas, kad šiuo metu galiojantis nutarimas Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo procese jau atliko savo politinį vaidmenį – atkreipė suinteresuotų subjektų dėmesį, ko pasekoje buvo skirtas dalinis finansavimas archeologiniams tyrimams, Klaipėdos m. savivaldybės administracija finansavo archeologijos tyrimų programą, skyrė lėšas Šv. Jono bažnyčios bokšto projektavimui;

atkreipdamas dėmesį į tai, jog atlikęs politinį vaidmenį, tolesnis nutarimo galiojimas sukuria teisinį neaiškumą bei dirbtines kliūtis kituose projekto vystymo etapuose, nutaria:

1 straipsnis.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. Sausio 14 d. Nutarimą Nr. XIII-2791 „Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                            Audrius Petrošius