Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

SEIMO 2018 M. KOVO 15 D. NUTARIMO NR. XIII-1031 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IV (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

 

 

2018 m.                        Nr.

 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

 

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ šiuo punktu:

 

 

 

Eil.

 

Nr.

 

Projekto

 

Nr.

 

Teisės akto projekto pavadinimas

 

Teikia

 

Siūlo

 

 

XIIIP-1993

 

Tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projektas

 

Seimo nariai

 

Kazys Starkevičius

 

Edmundas Pupinis

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia:  

 

Seimo nariai                                                                  Kazys Starkevičius

 

 

 

Edmundas Pupinis