Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo nr. i-108 2 straipsnio pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2022 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kalbos komisijai vadovauja pirmininkas. Kalbos komisijos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją Švietimo ir mokslo komiteto teikimu iš Kalbos komisijos narių 5 metų laikotarpiui skiria ir atleidžia Seimas. Kalbos komisijos pirmininkas ir pavaduotojas negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus Kalbos komisijos pirmininko ir pavaduotojo atlyginimą ir užmokestį už pedagoginę ar mokslinę veiklą.“

 

 


 

 

part_ddbf75845310482eb48c330c70e1f539_end

part_a674b84052a14d86a96c13fc0faf3795_end

part_4f14f47ace284970a6d1b64b70d7bf79_end

part_a045d71a9529428e960b3d5e0ad7b442_end

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                        (Parašas)                                  Artūras Žukauskas

part_3259679b7cbf4634a5b0f94edb8778b6_end