Projektas-2

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO Nr. XII-1869 PAPILDYMO 801 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

 

2023 m. rugsėjo 19 d. Nr.

 

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 801 straipsniu:

Papildyti Kodeksą 801 straipsniu:

801 straipsnis. Seksualinio švietimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei renginiuose draudimo nepaisymas.

1. Nepilnamečių seksualinis švietimas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei renginiuose draudžiamas, juose neturi teisės lankytis jokios organizacijos, kurios skatina vaikų seksualizaciją, šių reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančių eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia Seimo narys Petras Gražulis