Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 217 straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021  m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 217 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 217 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Darbo ginčų komisijoje darbo ginčai dėl teisės nagrinėjami nemokamai. Darbuotojo patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su ginčo neteisminio sprendimo procedūra (įskaitant būtinas ekspertizės ar laboratorinių tyrimų išlaidas, išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ir vertimo išlaidas), priteisiamos darbuotojo naudai iš darbdavio proporcingai patenkintų darbuotojo reikalavimų daliai.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2. Šis įstatymas taikomas ginčams dėl teisės, kurie pradėti po šio įstatymo įsigaliojimo, taip pat ir tiems ginčams dėl teisės, kurie pradėti iki šio įstatymo įsigaliojimo ir kurių nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje nėra baigtas šio įstatymo įsigaliojimo metu.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Lietuvos Respublikos Seimo nariai                               Rasa Budbergytė

Vidmantas Kanopa

Eugenijus Sabutis 

Vilija Targamadzė

Linas Jonauskas

Liudas Jonaitis

Kęstutis Vilkauskas

Julius Sabatauskas