Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 401, 403, 426 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 401 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 401 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nepranešimas apie laivo avariją ar incidentą Nacionalinei  saugaus transporto agentūrai

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams ar laivų kapitonams nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.“

2.  Pakeisti 401 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tyrimui reikalingos informacijos apie Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruoto laivo sulaikymą (uždraudimą išplaukti) užsienio valstybės arba Lietuvos Respublikos uoste nepateikimas Nacionalinei saugaus transporto agentūrai

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

3.  Pakeisti 401 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Ūkio subjektų, kurių veiklos priežiūra priskirta Nacionalinei saugaus transporto agentūrai, veiklos patikrinimų tvarkos aprašo pažeidimas

užtraukia baudą atsakingiems už atestuotą veiklą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.“

4.  Pakeisti 401 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Nepranešimas Nacionalinei saugaus transporto agentūrai apie įregistruoto laivo sulaikymą (uždraudimą išplaukti) užsienio valstybės uoste dėl tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimų

užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. 403 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 403 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Gautos privalomos išankstinės informacijos apie galimą laivo išplėstinį inspektavimą Lietuvos Respublikos jūrų uoste, jūriniame terminale ar inkaravietėje nepateikimas Nacionalinei saugaus transporto agentūrai

užtraukia baudą Lietuvos Respublikos jūrų uostų ar jūrinių terminalų administracijų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.“

 

3 straipsnis. 426 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 426 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinio miškų pareigūno, Lietuvos Respublikos muitinės (toliau šiame straipsnyje – muitinė) pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno ar Nacionalinės saugaus transporto agentūros pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.“

2.  Pakeisti 426 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinės saugaus transporto agentūros, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinio miškų pareigūno, muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinės saugaus transporto agentūros, muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinės saugaus transporto agentūros arba muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu „STOP POLICIJA“ arba „STOP“. Neturintis tarnybinio ženklo muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Tamsiuoju paros metu policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinės saugaus transporto agentūros arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitų šviesą atspindinčių elementų). Patrulis turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš dviejų policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinės saugaus transporto agentūros arba muitinės pareigūnų, turinčių specialiomis spalvomis nudažytą ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinės saugaus transporto agentūros skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtą motorinę transporto priemonę, ir stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungęs patrulinės motorinės transporto priemonės mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.“

 

4 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1.  Pripažinti netekusiu galios 589 straipsnio 41 punktą.

2. Pakeisti 589 straipsnio 63 punktą ir jį išdėstyti taip:

63) Nacionalinės saugaus transporto agentūros – dėl šio kodekso 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 150, 306, 307 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 370, 372, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411  straipsniuose, 413 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnio 2 dalyje, 425 straipsnyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 429 straipsnyje, 434 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 straipsniuose, 459 straipsnio 3, 4, 5, 7, 8 dalyse, 463, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

5   straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys                                                                                        V.Sinkevičius