Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTATYMO NR. VIII-1708

10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 10 straipsnio 2 dalį.

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

 

Seimo narys                                                                                                   Julius Sabatauskas