Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VYRIAUSYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIES

 

2017 m.                                        d. Nr.

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės  įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis ir įgyvendindama Vyriausybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  2006  m. sausio 26 d.  nutarimu Nr. 83 „Dėl  valstybės  kultūros  ir  meno  premijų“, 10 ir 11 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė

n u t a r i a:

1.    Sudaryti trejiems metams šią Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisiją (toliau – Komisija):

Liutauras Degėsys – poetas, publicistas (Komisijos pirmininkas);

Mindaugas  Bačkus – violončelininkas;

Gražina Bernotienė – architektė;

Vaidotas Jauniškis – teatro kritikas, publicistas;

Unė Kaunaitė – Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais;

Alvydas Lukys – fotomenininkas;

Dalia Michelevičiūtė – aktorė;

Ernestas Parulskis – menotyrininkas;

Rasa Paukštytė – kino kritikė;

Helmutas Šabasevičius – menotyrininkas;

Daiva Vaitkevičienė – etnologė;

Gintautė Žemaitytė – kultūros viceministrė.

2.  Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1035 „Dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos sudėties“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Kultūros ministras