Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATMINTINŲ DIENŲ ĮSTATYMO NR. VIII-397 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                          d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 21 punktu:

21) balandžio paskutinis šeštadienis – Tarptautinė veterinarijos diena;“.

2. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 21–77 punktus laikyti atitinkamai 22–78 punktais.

3. Papildyti 1 straipsnio 2 dalį nauju 62 punktu:

62) spalio 4-oji – Pasaulinė gyvūnijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena;“.

4. Buvusius 1 straipsnio 2 dalies 62–78 punktus laikyti atitinkamai 63–79 punktais.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

Respublikos Prezidentas 

 

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai:

Edmundas Pupinis

Aistė Gedvilienė

Kazys Starkevičius

Kęstutis Mažeika

Vigilijus Jukna

Linas Jonauskas