Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO ĮSTATYMO Nr. VIII-1227

11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Įstatymas

 

2021 m. d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Auditoriaus padėjėjo praktika 

1. Auditoriaus padėjėjas atlieka praktiką audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito įmonėje vadovaujant auditoriui ir (arba) valstybės narės auditoriui, kurie turi ne mažesnį kaip 3 metų auditoriaus stažą, raštu sutinka vadovauti auditoriaus padėjėjo praktikai ir neturi galiojančių poveikio priemonių iki jų paskyrimo vadovauti auditoriaus padėjėjo praktikai dienos.

2. Praktika, atliekama Įstaigoje vadovaujant darbuotojui, kuris atlieka funkcijas, susijusias su viešąja priežiūra, ir kuris turi ne mažesnį kaip 3 metų auditoriaus stažą, raštu sutinka vadovauti auditoriaus padėjėjo praktikai ir neturi galiojančių poveikio priemonių iki jo paskyrimo vadovauti auditoriaus padėjėjo praktikai dienos, prilyginama auditoriaus padėjėjo praktikai.

3. Auditoriaus padėjėjų sąrašą tvarko Auditorių rūmai.

4. Auditorių rūmai, suderinę su Įstaiga, nustato auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarką.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

Teikia

Seimo nariai                    

Seimo nariai 

Vigilijus Jukna 

Vaida Giraitytė

Aidas Gedvilas

Ieva Kačinskaitė – Urbonienė

Artūras Skardžius   

Viktoras Fiodorovas

Andrius Mazuronis

Valentinas Bukauskas

Vytautas Gapšys

Mindaugas Puidokas