Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I–2223

1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

20    m.                                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15genetiškai modifikuotas organizmas  – suprantama, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatyme;“

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas