Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. KOVO 24 D. NUTARIMO NR. 326 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KANDIDATŲ Į EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NARIUS ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimą Nr. 326 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KANDIDATŲ Į EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NARIUS ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 52 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui tvirtinti šio nutarimo
3 punkte nurodytos komisijos personalinę sudėtį ir jos darbo reglamentą.

3. Sudaryti šią Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius atrankos vertinimo komisiją (toliau – Komisija):

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas (Komisijos pirmininkas);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas“.

 

2. Nustatyti, kad pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusią tvarką į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narius paskirti atstovai gali būti siūlomi ne daugiau kaip dar vienai kadencijai iš eilės.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras