Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PAJŪRIO JUOSTOS ĮSTATYMO NR. IX-1016 7 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO

NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                d. Nr. 

Vilnius 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 7 straipsnį.

 

2   straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas