Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-317 „DĖL BUVEINIŲ apsaugai svarbių teritorijų NUSTATYmo“ PAKEITIMO

 

2020 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

1. P a k e i č i u Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“:

1.1. papildau 117 punktu:

117

Punios šilas

LTALY0004

Alytaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 155 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 1,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6430,  Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „6530, Miškapievės“ ne mažesniame kaip 1,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530, Miškapievės“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6530, Miškapievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,7 km ruože.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ne mažiau kaip 12 buveinės „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ vienetų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9010,  Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 197 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010,  Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 130 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010,  Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 562 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 160 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 79 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 55 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 85 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 21 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9050, Žolių turtingi eglynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 20 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „ 9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 28 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 7,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 125 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9160, Skroblynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 25 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 26 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 16 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 127 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 30 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žaliajai dvyndantei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami žaliosios dvyndantės individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti žaliajai dvyndantei tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 50 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami žaliosios dvyndantės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę plačialapiai klumpaitei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plačialapės klumpaitės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę šneiderio kirmvabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 169 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šneiderio kirmvabalio individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti šneiderio kirmvabaliui tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 100 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šneiderio kirmvabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje purpuriniam plokščiavabaliui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 580 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 189 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti purpuriniam plokščiavabaliui tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 202 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje niūriaspalviui auksavabaliui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 290 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami niūriaspalvio auksavabalio individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti niūriaspalviui auksavabaliui tinkamų buveinių susiformavimą  ne mažesniame kaip 60 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami niūriaspalvio auksavabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje manerheimo grybinukui tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami manerheimo grybinuko individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje raudonpilvei kūmutei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 53 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje skiauterėtajam tritonui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami skiauterėtojo tritono individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje europiniam plačiaausiui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 2395 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami europinio plačiaausio individai.

 

1.2. papildau 117 priedu (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 1 mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo atnaujinti Europos ekologinio tinklo Natura 2000 standartines formas ir pateikti Europos Komisijai.

 

 

Aplinkos ministras