Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. GRUODŽIO 10 D. NUTARIMO NR. XIV-69 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ NARIŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.         d. Nr. XIV-

Vilnius

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

1 straipsnis.

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narių pavaduotojus:

1) Valiaus Ąžuolo

– Deividas Labanavičius;

2) Algirdo Butkevičiaus

– Zigmantas Balčytis;

3) Antano Čepononio

 

– 1) Edmundas Pupinis;

2) Arūnas Valinskas;

4) Vytauto Gapšio

– Andrius Mazuronis;

5) Simono Gentvilo

– Andrius Bagdonas;

6) Liudo Jonaičio

– Rasa Budbergytė;

7) Dainiaus Kreivio

 

– 1) Dalia Asanavičiūtė;

2) Vytautas Kernagis;

8) Mindaugo Lingės

– 1) Jurgita Sejonienė;

2) Paulė Kuzmickienė;

9) Mato Maldeikio

– 1) Andrius Kupčinskas;

2) Andrius Vyšniauskas;

10) Vytauto Mitalo

11) Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės

– Kasparas Adomaitis;

– 1) Paulė Kuzmickienė;

2) Andrius Vyšniauskas;

12) Andriaus Palionio

– Jonas Pinskus;

13) Juozo Varžgalio

– Jonas Jarutis.“

 

 

 

 

2 straipsnis.

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narių pavaduotojus:

1) Dalios Asanavičiūtės

– 1) Matas Maldeikis;

2) Andrius Kupčinskas;

2) Eugenijaus Jovaišos

– Stasys Tumėnas;

3) Ievos Kačinskaitės-Urbonienės

– Vigilijus Jukna;

4) Silvos Lengvinienės

– Vytautas Mitalas;

5) Laimos Nagienės

– Rima Baškienė;

6) Aušrinės Norkienės

– Jonas Jarutis;

7) Beatos Pietkiewicz

– Rita Tamašunienė;

8) Edmundo Pupinio

– 1) Linas Slušnys;

2) Jurgita Sejonienė;

9) Editos Rudelienės

– Juozas Baublys;

10) Jurgitos Šiugždinienės

 

– 1) Andrius Navickas;

2) Liuda Pociūnienė;

11) Vilijos Targamadzės

– Domas Griškevičius;

12) Artūro Žukausko

– Marius Matijošaitis.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                  (Parašas                   Jurgis Razma

part_5ed5746fa20a4e6ab4281f83837ea52d_end