Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418

19 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų,

žeminančią jo garbę ir orumą ar pažeidžiančią juridinio asmens dalykinę reputaciją.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai

Ramūnas Karbauskis

Vytautas Kernagis

Robertas Šarknickas

Vytautas Juozapaitis

Stasys Tumėnas

Arūnas Gelūnas