Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I- 857 26 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Papildyti Įstatymo 26 straipsnio 1 dalį ir šią dalį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Asmenų neblaivumo (girtumo) kontrolės tvarka

1. Darbuotojai, kai yra pagrindas įtarti, kad jie dirba neblaivūs (girti), darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, taip pat asmenys, vairuojantys antžeminio, vandens ir oro transporto priemones Lietuvos Respublikoje, gali būti tikrinami dėl neblaivumo (girtumo) ir alkoholio kiekio kraujyje arba iškvepiamame ore. Darbdaviai privalo užtikrinti, kad būtų tikrinama, ar jų darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus, prieš darbo pradžią ir ar jų darbuotojai, vairuojantys įmonių, įstaigų, organizacijų transporto priemones, prieš reisą yra blaivūs (negirti), bei vidaus administravimo tikslais saugoti darbuotojų blaivumo testų informaciją.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                        Paulius Saudargas

Aurelijus Veryga

Agnė Širinskienė

Laurynas Kasčiūnas

Antanas Vinkus

Rita Tamašunienė

Vytautas Kernagis