Projektas Nr. XIIIP-

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS PIRMININKO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ

 

2018 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 5 dalies 1 punktu ir 10 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Atleisti Edmundą Vaitekūną iš Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko pareigų.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia

Seimo Kultūros komiteto pirmininkas                                                      Ramūnas Karbauskis