Projektas XIIIP-3960(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO NR. I-1706 „DĖL RESPUBLIKOS PREZIDENTO, SEIMO PIRMININKO, MINISTRO PIRMININKO IR OFICIALIŲ SVEČIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugos departamento nuostatų patvirtinimo“ Nr. I-1706 pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugos departamento nuostatų patvirtinimo“ Nr. I-1706 su visais pakeitimais ir papildymais.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas