Projektas                                                                                                                    

Nr. XIIIP-2016

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS PRIPAŽINIMO SUTEIKIMO SENOVĖS BALTŲ RELIGINEI BENDRIJAI „ROMUVA“

 

2018 m.                    d. Nr.
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsniu, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Suteikti valstybės pripažinimą Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“.

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                            

Žmogaus teisių komiteto pirmininkas                                                         Valerijus Simulik