Projektas Nr. XIVP-

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2021 M. SAUSIO 7 D. NUTARIMO

NR. XIV-154 „DĖL LITUANISTIKOS TRADICIJŲ IR PAVELDO ĮPRASMINIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m. kovo   d. Nr.

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisiją (toliau – Komisija):

1)

Paulius Saudargas

– Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas (Komisijos pirmininkas);

2)

Dalia Asanavičiūtė

– Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narė;

3)

Albina Auksoriūtė

– Lietuvių kalbos instituto direktorė;

4)

Audronius Ažubalis

– Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto narys;

5)

Iveta Ieva Gedvilaitė-Puodžiūnienė

– Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės vadovė;

6)

Saulius Grybkauskas

– Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams;

7)

Eugenijus Jovaiša

– Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys;

8)

Kęstutis Kaminskas

– Lietuvių kalbos draugijos valdybos narys;

9)

Mindaugas Kvietkauskas

– Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentas;

10)

Aušra Martišiūtė-Linartienė

– Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė;

 

11)

Violeta Meiliūnaitė

– Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė;

 

12)

Algirdas Stončaitis

– Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys;

13)

Bonifacas Stundžia

– Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys;

14)

Jolanta Širkaitė

– Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus pavaduotoja;

15)

Stasys Tumėnas

– Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto narys;

16)

Jonas Vaičenonis

– Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesorius;

17)

Artūras Žukauskas

– Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas.“

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

Teikia

 

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas                                                 Artūras Žukauskas