Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 247, 589, 608 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR Kodekso PAPILDYMO 2481, 2482, 2483 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 247 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 247 straipsnį 42 dalimi:

42. Iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintų gaminių pateikimas rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

2. Papildyti 247 straipsnį 43 dalimi:

43. Vienkartinių plastikinių ausų krapštukų pateikimas rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

3. Papildyti 247 straipsnį 44 dalimi:

44. Vienkartinių plastikinių stalo įrankių pateikimas rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

4. Papildyti 247 straipsnį 45 dalimi:

45. Vienkartinių plastikinių lėkščių pateikimas rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

5. Papildyti 247 straipsnį 46 dalimi:

46. Vienkartinių plastikinių šiaudelių pateikimas rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

6. Papildyti 247 straipsnį 47 dalimi:

47. Vienkartinių plastikinių gėrimų maišiklių pateikimas rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

7. Papildyti 247 straipsnį 48 dalimi:

48. Vienkartinių plastikinių prie oro balionėlių tvirtinamų ir jiems laikyti skirtų lazdelių, jų detalių pateikimas rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

8. Papildyti 247 straipsnį 49 dalimi:

49. Vienkartinių gėrimų indelių, jų kamštelių ir dangtelių, iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pateikimas rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

9. Papildyti 247 straipsnį 50 dalimi:

50. Vienkartinės gėrimų taros, jų kamštelių ir dangtelių, iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pateikimas rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

10. Papildyti 247 straipsnį 51 dalimi:

51. Vienkartinės maisto taros, su dangteliais ar be jų, iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pateikimas rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

11. Papildyti 247 straipsnį 52 dalimi:

52. Nustatytų reikalavimų neatitinkančios trijų litrų ir mažesnės talpos gėrimų taros su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais pateikimas rinkai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 2481 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2481 straipsniu:

2481 straipsnis. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

1. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, apskaitos ataskaitos nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

3. Klaidingų duomenų pateikimas tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, apskaitos ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

5. Tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

6. Nedalyvavimas tabako gaminių su filtrais ir (ar) filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekų ir šiukšlių tvarkymo sistemoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.“

 

3 straipsnis. Kodekso papildymas 2482 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2482 straipsniu:

2482 straipsnis. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

1. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių apskaitos ataskaitos nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

3. Klaidingų duomenų pateikimas drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių apskaitos ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

5. Drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

6. Nedalyvavimas drėgnųjų servetėlių ir (ar) oro balionėlių atliekų ir šiukšlių tvarkymo sistemoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.“

 

4 straipsnis. Kodekso papildymas 2483 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2483 straipsniu:

2483 straipsnis. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas

1. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, apskaitos ataskaitos nepateikimas iki nustatytų terminų

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

3. Klaidingų duomenų pateikimas žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, apskaitos ataskaitose

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

5. Žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų trisdešimt iki keturių šimtų trisdešimt eurų.

6. Nedalyvavimas žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų tvarkymo sistemoje

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.“

 

5 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijų bei saugomų teritorijų valstybinio valdymo ir kontrolės įstaigų, kitų institucijų, kurių pareigūnams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka suteikti įgaliojimai atlikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 110, 114, 235, 236, 2361, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 2431, 244, 246, 247, 248, 2481, 2482, 2483, 249, 250, 251, 2511, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 straipsniuose, 276 straipsnio 1, 2, 5, 6, 7, 8 dalyse, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 straipsniuose, 294 straipsnio 2 dalyje, 295 straipsnio 1, 2 dalyse, 296 straipsnio 2 dalyje, 299 straipsnio 3 dalyje, 303, 304, 3041, 3042, 305, 306, 307, 308, 3081, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 346 straipsniuose, 369 straipsnio 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dalyse, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnio 1, 2 dalyse, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų, o aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai – ir dėl šio kodekso 491 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

6 straipsnis. 608 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 608 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) dėl šio kodekso 130 straipsnio 3 ir 9 dalyse, 185 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 187 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 223 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 236 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 2361 straipsnio 2 dalyje, 241 straipsnio 1 dalyje, 243 straipsnio 2 dalyje, 2431 straipsnio 1 dalyje, 247 straipsnio 31 dalyje, 248 straipsnio 1 dalyje, 2481 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 2482 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 2483 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 249 straipsnio 1 ir 11 dalyse, 250 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 252 straipsnio 2 ir 9 dalyse, 254 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 255 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 293 straipsnio 2 dalyje, 435 straipsnio 1 dalyje, 545 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų administracinių nusižengimų, kai asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn už ataskaitų, deklaracijų ar kitų dokumentų, kurių pateikimo kompetentingoms institucijoms periodiškumą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, nepateikimą nustatytais terminais.“

 

7 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Papildyti priedą 1051 punktu:

1051. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo.“

2. Papildyti priedą 108 punktu:

108. 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2151, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo priedo D dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių suderintų ženklinimo specifikacijų taisyklės.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1Šio Įstatymo 1 straipsnio 11 dalis įsigalioja 2024 m. liepos 3 d.

 

2Šio Įstatymo 2, 5 ir 6 straipsniai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

3Šio Įstatymo 3 ir 4 straipsniai įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas