Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO 2018 M. KOVO 15 D. NUTARIMO NR. XIII-1031 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IV (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

 

 

2018 m.             d. Nr.

 

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

 

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 129, 130, 131 punktais:

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

 

129.

 

XIIIP-1250

Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo

įstatymo VIII-2032 2, 3, 6, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo

įstatymas

 

Seimo nariai

 

Seimo nariai

 

130.

XIIIP-1251

Lietuvos Respublikos

kelių įstatymo I-891 17 straipsnio pakeitimo

įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

 

 

131.

XIIIP-1252

Lietuvos Respublikos

administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo

įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

Teikia:           Seimo narys                                                                   Antanas Baura