Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSULINIO STATUTO NR. I-886 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1.    Pakeisti 21 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Konsulinis pareigūnas, gavęs informacijos iš buvimo valstybės kompetentingų institucijų, kad Lietuvos Respublikos nacionalinę priklausomybę turintis laivas yra sulaikytas dėl tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimų, praneša apie tai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įgaliotai įstaigai, atsakingai už vandens transporto saugą.“

2.    Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu, konsulinio pareigūno žiniomis, laivo, turinčio Lietuvos Respublikos nacionalinę priklausomybę, įplaukimas į kurį nors uostą yra nesaugus, nepageidautinas arba negalimas, konsulinis pareigūnas privalo apie tai pranešti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įgaliotai įstaigai, atsakingai už vandens transporto saugą, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir, esant galimybei, įspėti apie tai laivo kapitoną.“

 

2     straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas          

 

 

 

 

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys                                                                                        V.Sinkevičius