Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. LAPKRIČIO 17 D. NUTARIMO NR. XIV-12 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ NARIŲ SKAIČIAUS“ PAKEITIMO

 

2023 m.            d. Nr. XIV-

Vilnius

 


 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

1 straipsnis.

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis.

Nustatyti Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičių:

1) Aplinkos apsaugos

10;

2) Ateities

19;

3) Audito

7;

4) Biudžeto ir finansų

12;

5) Ekonomikos

12;

6) Europos reikalų

23;

7) Kaimo reikalų

7;

8) Kultūros

7;

9) Nacionalinio saugumo ir gynybos

10;

10) Socialinių reikalų ir darbo

12;

11) Sveikatos reikalų

12;

12) Švietimo ir mokslo

12;

13) Teisės ir teisėtvarkos

9;

14) Užsienio reikalų

8;

15) Valstybės valdymo ir savivaldybių

13;

16) Žmogaus teisių

7.“

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                  (Parašas                   Jurgis Razma

part_8248b358ecf6424daecd887bcc941d36_end