Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARŲ STIPENDIJŲ

2018 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

Siekdama pagerbti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus, skatinti geriausiai besimokančius abiturientus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijų nuostatus (pridedama).

2. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtinti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendijų nuostatai taikomi stojantiesiems į aukštąsias mokyklas 2018 ir vėlesniais metais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                                             

 

Švietimo ir mokslo ministras