Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 60 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.          d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 60 straipsnio antrąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Seimo narys gali būti skiriamas tik Ministru Pirmininku ar ministru. Seimo narį paskyrus ministru, Seimo nario mandatas yra laikinai sustabdomas, kol eina ministro pareigas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

 

Seimo nariai:

 

 

 

1.   Kęstutis Pūkas

2.   Remigijus Žemaitaitis

3.   Vytautas Kamblevičius

4.   Juozas Imbrasas

5.   Rimas Andrikis

6.   Raimundas Martinėlis

7.   Ričardas Juška

8.   Juozas Baublys

9.   Gintaras Vaičekauskas

10. Arūnas Gelūnas

11. Petras Gražulis

12. Algimantas Dumbrava

13. Kęstutis Bartkevičius

14. Vanda Kravčionok

15. Rita Tamašunienė

16. Irina Rozova

17. Jaroslav Narkevič

18. Michal Mackevič

19. Leonard Talmont

20. Zbignev Jedinskij

21. Guoda Burokienė

22. Vida Ačienė

23. Petras Valiūnas

24. Robertas Šarknickas

25. Laurynas Kasčiūnas

26. Povilas Urbšys

27. Agnė Širinskienė

28. Stasys Tumėnas

29. Dainius Kepenis

30. Dainius Gaižauskas

31. Rimantė Šalaševičiūtė

32. Rimantas Sinkevičius

33. Zenonas Streikus

34. Valerijus Simulik

35. Jonas Liesys

36. Česlav Olševski